Verotuksen muutoksia

HENKILÖASIAKAS

Verokorttiin ja ennakkoveroon on tulossa uudistuksia marraskuussa 2018 alkaen. Myös veroilmoitus uudistuu, mutta vasta keväällä 2019.

Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Verohallintoon tulevien uudistusten vuoksi. Kerromme niistä tarkemmin vuoden 2018 aikana.

  • Veroasioiden hoitaminen uudistuu 2018-2019 (pptx)

YHTEISÖASIAKAS

Yhteisöjen tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät, kun yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotusmenettelyä ja tuloverotuksen seuraamusmaksuja koskevat lakimuutokset
tulevat voimaan 1.5.2018. Muutoksia sovelletaan verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.
Marraskuusta 2017 alkaen osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen on tullut useita muutoksia. Esimerkiksi ennakon täydennysmaksu korvattiin verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla, tuloverot maksetaan verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero korvasi Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Yhteisöjen on myös tehtävä ennakkoa koskevat hakemukset ja annettava tuloveroilmoituksensa sähköisesti. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.11.2017 yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta.

Jos yhteisön tilikausi päättyy tammi- tai helmikuussa 2017, verotus päättyy poikkeuksellisesti vasta 31.1.2018. Katso Verohallinnon päätös asiasta. 

Muita muutoksia

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullista Verohallintoon

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Muutoksen jälkeen arvonlisäverovelvolliset yritykset voivat hoitaa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat Verohallinnon kanssa. Lue lisää.