Verotuksen muutoksia

HENKILÖASIAKAS

Verokorttiin ja ennakkoveroon on tulossa muutoksia marraskuussa 2018 alkaen. Myös veroilmoitus muuttuu, mutta vasta keväällä 2019.

Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Verohallintoon tulevien muutosten vuoksi. Kerromme muutoksista tarkemmin vuoden 2018 aikana.

Marraskuusta 2017 alkaen osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen on tullut useita muutoksia. Esimerkiksi ennakon täydennysmaksu korvattiin verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla, tuloverot maksetaan verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero korvasi Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Yhteisöjen on myös tehtävä ennakkoa koskevat hakemukset ja annettava tuloveroilmoituksensa sähköisesti. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.11.2017 yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta ja muilta verovelvollisilta verovuoden 2018 osalta.

Jos yhteisön tilikausi päättyy tammi- tai helmikuussa 2017, verotus päättyy poikkeuksellisesti vasta 31.1.2018. Katso Verohallinnon päätös asiasta.

 

VERKKOSEMINAARIT

 
 • 4.10.2017 Verkkoseminaarin tallenne on katsottavissa täältä.
 • 18.10.2017 julkaistiin tallenne ruotsinkielisestä verkkoseminaarista.
 • 23.11.2017 Verkkoseminaarin tallenne on katsottavissa täältä.
 • 8.2.2018 Verkkoseminaari yrityksille ja tilitoimistoille.

Samalle kohderyhmälle järjestettävät verkkoseminaarit ovat keskenään samansisältöisiä.

 

Muutoksia yhteisöjen verotusmenettelyyn ja veronkantoon (pdf)

Uusi ennakkomenettely

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakkomenettelyyn tuli muun muassa seuraavia muutoksia:

 • Ennakon täydennysmaksusta luovuttiin. Ennakon täydennysmaksua oli mahdollista maksaa viimeisen kerran 31.10.2017.
 • Ennakkoperintää voi jatkossa täydentää hakemalla lisäennakkoa eli verovuoden jälkeen määrättävää ennakkoa.
 • Ennakkoa ja sitä koskevia muutoksia sekä lisäennakkoa on haettava sähköisesti.
 • Ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja.

Lue lisää uudesta ennakkomenettelystä.

Muutoksia viitenumeroihin – käytä maksuissa verolajien omia viitteitä

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverot maksetaan samalla verolajikohtaisella viitenumerolla. Myös oma-aloitteisille veroille sekä perintö- ja lahjaverolle on omat verolajikohtaiset viitenumeronsa. Viitenumerot löytyvät verotuspäätöksiltä ja OmaVerosta. Lue lisää.

Muutoksia verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään

Verojen maksamiseen, palauttamiseen ja perintään tuli muutoksia.  Esimerkiksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverojen maksaminen muuttui ja yhteisöjen ennakon täydennysmaksu poistui. Yhteenvedolle tuli uusia tietoja. Lue lisää.

Yhteisöjen tuloveroilmoittaminen muuttui

Tuloveroilmoitukset tulee antaa sähköisesti. Yhteisöjen veroilmoituspalvelun korvasi OmaVero, jossa yhteisöt voivat antaa ilmoitukset. Verovuoden 2017 veroilmoituksissa on useita muutoksia.

Tuloveroilmoitukset tulee antaa sähköisesti

Yhteisöt antavat veroilmoituksensa sähköisesti, kuten suurin osa yhteisöasiakkaista tekee jo nyt. Yhteisöjen on haettava myös ennakkoa ja ennakon muutosta sähköisesti. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta.

OmaVero korvasi Yhteisöjen veroilmoituspalvelun

OmaVeroon kootaan kaikki tärkeimmät asiointipalvelut. Yhteisöt voivat antaa OmaVerossa esimerkiksi tuloveroilmoituksensa. Lue lisää OmaVerosta.

Yhteisöjen verovuoden 2017 veroilmoituksissa paljon muutoksia

Eniten on muuttunut yhdistysten, säätiöiden ja julkisyhteisöjen veroilmoitus. Lisäksi täysin uusia ovat veroilmoitus ulkomaisille yhteisöille sekä esimerkiksi liite maatalouden tuloa varten. Lue lisää muutoksista

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen koronlaskennassa tuli voimaan seuraavia muutoksia:

 • Huojennettu viivästyskorko korvasi maksettavan yhteisökoron
 • Palautuskorko korvasi palautettavan yhteisökoron
 • Viivästyskorko korvasi viivekoron sekä veronlisäyksen

Lue lisää koronlaskennan muutoksista.

Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen pakollista yrityksille ja yhteisöille sekä muille arvonlisäverovelvollisille

Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Tilinumeron ilmoittaminen sähköisesti on ollut pakollista jo 1.2.2017 alkaen. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi. Lue lisää.

Uusia toiminnallisuuksia OmaVeroon

OmaVero korvasi Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Palveluun tuodaan myös muita uusia toiminnallisuuksia. Lue lisää.

OmaVeron Katso-valtuutuksiin muutoksia

Yritysasiakkaat kirjautuvat OmaVeroon Katso-tunnisteella. Katso-rooleihin ja valtuutuksiin tuli muutoksia, kun OmaVero korvasi Yhteisöjen veroilmoituspalvelun marraskuussa 2017. Lue lisää.

Muita muutoksia

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen. Muutoksen jälkeen arvonlisäverovelvolliset yritykset voivat hoitaa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat Verohallinnon kanssa. Lue lisää.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2017