Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Siirry tuotantoon

ApitamoPKI-rajapinnan tuotannon käyttöönotto

ApitamoPKI:n tuotannon osoitteet saa osoitteesta tamo.tk(at)vero.fi kun toteutus on todettu toimivaksi testiympäristössä.

Ennen kuin rajapintaa hyödyntävä käyttäjäorganisaatio voi käyttää ApitamoPKI rajapintaa, edellyttää se tuotantovarmenteen hakemista. Jos käyttäjäorganisaation sovelluksessa on jo käytössä tulorekisterin tiedon tuottajan Web Service varmenne, uutta varmennetta ei tarvitse hakea vaan myös ApitamoPKI toimii samalla varmenteella..

Tuotantovarmenteen hakeminen tapahtuu seuraavasti:

Hakemus tehdään tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

 • asiointipalvelussa valitaan yritys, jolle varmennetilaus tehdään (tuotantovarmennetta voi hakea ainoastaan varmennetta hakevan tahon nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö)
 • yrityksen sivuilta valitaan; asetukset > tekninen rajapinta
 • tarkista onko Voimassa olevat oikeudet -kohdassa rajapinnan käyttötarkoituksena "Palkkatiedot, ilmoittaa maksamiaan palkkoja ja Palkkatiedot, ilmoittaa palkkoja toisen tahon puolesta" sekä kanavissa "Palkkatiedot - Web Service" mahdollisten muiden oikeuksien lisäksi
  • jos käyttötarkoituksessa ei jo ole palkkatietojen ilmoittaminen ja kanavana Web Service, niin tulee tehdä korvaava hakemus, valitse Tee korvaava hakemus.
  • valitse korvaavaan hakemukseen rajapinnan käyttötarkoitukseen nykyisten valintojen lisäksi "Palkkatiedot, ilmoittaa maksamiaan palkkoja ja Palkkatiedot, ilmoittaa palkkoja toisen tahon puolesta" sekä kanavaksi "Palkkatiedot - Web Service". Korvaava hakemus korvaa aikaisemmat valinnat, joten hakemuksen tulee sisältää kaikki organisaation käyttämät käyttötarkoitukset ja kanavat.
 • rajapinnan oikeuden tarkistuksen jälkeen tee varsinainen varmennehakemus: varmenteet > hae uutta varmennetta
 • tuotannon varmenteen tyypiksi tulee valita "Palkkatiedot - Web Service"
 • tuotantovarmenteen käyttäjän on hyväksyttävä ja noudatettava Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehtoja (pdf)
 • varmennehakemuksessa tulee ilmoittaa tekninen yhteyshenkilö. Tekninen yhteyshenkilö suorittaa varmenteen teknisen noutamisen varmennepalvelun rajapinnasta.
 • varmennehakemus lähetetään Lähetä-painikkeella. Lähetys käynnistää varmenteen tilauksen
 • tekniselle yhteyshenkilölle lähetetään turvasähköpostilla tarvittavat tiedot varmenteen noutamista varten sekä matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä PIN-koodi turvasähköpostin avaamista varten. PIN-koodi lähetetään sen jälkeen, kun varmenteen hakemisen yhteydessä lähetetyn suojatun sähköpostin "Avaa viesti" -linkkiä on painettu. Varmenne on noudettava varmennepalvelun rajapinnasta 14 vrk sisällä hakemuksen tekemisestä.
 • kun varmenne saadaan noudetuksi rajapintapalvelun kehittäjä vastaa varmenteen syöttämisestä ohjelmistoon. Ilman varmennetta rajapinta ei palauta käyttäjäorganisaation pyytämää aineistoa.

Varmennepalvelusta voi lukea tarkemmin tulorekisterin omilta sivuilta:
Varmennepalvelu
Kysymyksiä ja vastauksia varmennepalvelusta

Kannattaa tutustua myös tulorekisterin tekemään ohjevideoon:
Näin käytät tulorekisteriä - Hae uutta varmennetta

Huomioita ohjelmistokehittäjille:

 • Tuotantovarmennetta hakevalla organisaatiolla tulee olla suora palvelusopimus rajapintapalveluiden käyttöehtojen mukaisen asiakkaan kanssa. Mikäli ohjelmistosi on tarkoitettu esimerkiksi tilitoimistojen tai muiden palveluntarjoajien käyttöön eikä suoraan ilmoitus- tai verovelvollisille, tulee käyttäjäorganisaatioiden hakea varmenne.
 • Varmenteen noudon jälkeen ohjelmistotalon tulee itse ohjata käyttäjäorganisaatioitaan siihen, miten varmenteiden käsittely kyseisen ohjelmiston osalta tapahtuu.
 • Käyttäjäorganisaation varmenne tulee syöttää ohjelmiston sisään, koska aineistoa haettaessa varmenne toimii käyttäjäorganisaation sähköisenä allekirjoituksena.
 • Verohallinto suosittelee tuotantovarmenteen muodostamisen sekä uusimisen toteuttamista osaksi varmenteita hyödyntävää ohjelmistoa.
Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2020