Statistik över samfundskundernas inkomstskatter, skatteåret 2010

Inkomster, avdrag, inkomstskatter, kvarskatter, skatteåterbäringar, skattetagarnas andelar och kommunernas beskattningsuppgifter (slutförd beskattning)