Skatteintäkternas utveckling

Översikterna av skatteintäkternas utveckling uppdateras varje månad och omfattar de viktigaste siffrorna, ändringarna och tabellerna för 2020.

Dessutom kan du se beloppen i den statistik över skatteintagen som publiceras varje månad i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

  • över skatter som betalats av kunderna, dvs. bruttointaget
  • över skatter som återburits till kunderna, dvs. återbäringarna
  • skillnaden mellan dessa två, dvs. nettointaget som redovisas till skattetagarna.