Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattelättnaden vid momsskyldighetens nedre gräns slopas – små företag på internationella marknader har möjlighet att utnyttja momsförmåner i andra EU-länder

Skatteförvaltningens meddelande, 16.5.2024

Lättnaden vid den nedre gränsen av momsskyldigheten slopas vid ingången av 2025. Samtidigt får finska företag en möjlighet att utnyttja momsbefrielsen i det EU-land till vilket de säljer sina varor eller tjänster. Regeringen har lämnat en proposition med förslag till lag i ärendet i dag.

Lättnaden vid den nedre gränsen är en skattelättnad för sådana företag som är införda i momsregistret och vars omsättning under en räkenskapsperiod understiger 30 000 euro. År 2023 ansökte sammanlagt 80 000 företag om lättnad vid den nedre gränsen.

Det går ännu att ansöka om lättnad vid den nedre gränsen för 2024. Lättnaden vid den nedre gränsen ansöks i den sista momsdeklarationen för räkenskapsperioden.

Lagändringen beror på EU:s direktiv som gäller små företag. Direktivet slopar lättnaden vid den nedre gränsen av momsskyldigheten i EU-medlemsstaterna. Finland är det enda landet som för tillfället använder lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldigheten.

Ingen ändring i gränsen för verksamhet i liten skala

Regeringen föreslår inga ändringar i gränsen för verksamhet i liten skala. Om företagets omsättning understiger 15 000 euro i året behöver företaget inte registrera sig som momsskyldigt och inte heller sälja varor eller tjänster inklusive moms.

Nytt är att gränsen för verksamhet i liten skala fastställs på basis av omsättningen under det innevarande och det föregående kalenderåret. Skyldigheten att registrera sig i momsregistret ändras så att skattskyldigheten börjar först efter att den nedre gränsen har överskridits.

- Också omsättningen för 2024 påverkar alltså om företaget ska införas i momsregistret år 2025. Om omsättningen understiger 15 000 euro under båda åren behöver företaget inte anmäla sig till momsregistret, säger ledande skattesakkunnig Mika Jokinen från Skatteförvaltningen.

Företaget kan visserligen i regel ansöka om momsskyldighet frivilligt även om omsättningen är mindre än 15 000 euro. På detta sätt kan företaget dra av den moms som ingår i anskaffningarna för affärsverksamheten.

Direktivet som gäller små företag ger EU-medlemsstaterna en möjlighet att själv bestämma vilken gränsen för verksamhet i liten skala är. Gränsen för verksamhet i liten skala kan dock vara högst 85 000 euro per år.

Försäljning till andra EU-medlemsstater? Utnyttja lokala momsförmåner

I och med lagändringen öppnas en ny möjlighet för finska små företag som säljer till andra EU-länder att utnyttja momslättnader i andra EU-medlemsstater.

Gränsen för verksamhet i liten skala för företag är olik i olika EU-länder. Till exempel i Sverige är den för tillfället cirka 8 000 euro och i Estland 40 000 euro. Visserligen stiftas nya lagar som bäst också i andra EU-länder och därmed kan gränserna ändras.

- Om ett finskt företag säljer varor eller tjänster till kunder i ett annat EU-land med mindre än gränsen för verksamhet i liten skala är i landet i fråga, behöver företaget inte fakturera sina kunder inklusive moms. Företaget kan alltså i sin verksamhet utnyttja gränsen i ett annat EU-land. Detta förutsätter visserligen att företaget anmäler sig till det nya momsundantaget för småföretag för EU-försäljning, säger Jokinen.

De finska små företag som vill utnyttja momsfrihet i andra medlemsstater registrerar sig i momsundantaget för småföretag för EU-försäljning. De små företag som säljer sina varor och tjänster endast i Finland behöver inte registrera sig i systemet.

EU-länderna har dessutom ett gemensamt gränsvärde på 100 000 euro för momsfri försäljning. Ett finskt företag kan alltså utnyttja skattefriheten för verksamhet i liten skala i andra EU-medlemsstater om företaget inte överstiger omsättningsgränsen på 100 000 euro.

Mer information om ämnet:

Ändringar i mervärdesbeskattningen av små företag (Finansministeriet)

Ändringar i momsbeskattningen för småföretag år 2025

Sidan har senast uppdaterats 16.5.2024