Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens övervakning avslöjade olika typer av missbruk på restauranger: 5 miljoner euro i obetalade skatter, cirka 40 polisanmälningar

Skatteförvaltningens meddelande, 4.6.2024

I en övervakning av pizzerior och kebabrestauranger som Skatteförvaltningen genomfört avslöjades att missbruk på restauranger är mycket allmänna. I över hälften av de övervakade fallen har en prövning av polisanmälan inletts.

Skatteförvaltningen inledde skärpt övervakning av pizzerior och kebabrestauranger på våren 2023. Under ett drygt år har Skatteförvaltningen på olika håll i landet gjort 174 skatterevisioner av restauranger och utgående från dem har 114 fall överförts till prövning av en polisanmälan. Polisanmälan har gjorts om cirka 40 aktörer. Skatteförvaltningen har påfört cirka fem miljoner euro i skatter med förhöjningar.

Enligt Tarja Valsi, biträdande direktör på Skatteförvaltningen, är beloppen av resultatet av restaurangövervakningarna relativt små jämfört med andra branscher men det förekommer mycket grå ekonomi inom branschen.

– Med övervakningen strävar vi efter att få fast dem som undviker skatter. Vår övervakning baserar sig på riskanalyser och riktas mot de aktörer som har brister i att sköta sina förpliktelser. Reglerna är samma för alla, berättar Valsi.

Oklarheter i bokföringen och penningrörelsen

Tarja Valsi berättar att observationerna i den nu pågående övervakningen i stora drag är de samma som i övervakningen av restauranger tidigare: försäljning saknas i bokföringen och inkomster har inte deklarerats till Skatteförvaltningen.

– Bokföringarna är opålitliga av många olika orsaker. Alla bolagets försäljningsinkomster har eventuellt bokförts i kassan som kontantförsäljning men bolaget har ändå inte innehaft kontanter för det belopp som bokföringen visat. Å andra sidan har vi också observerat att kontantförsäljningen saknas helt från bokföringen eller för flera månaders del. Betalterminalen har inte förenats med kassaapparaten och det har också upptäckts att försäljning mot faktura saknas i bokföringen, beskriver Valsi.

Det förekommer också oklarheter i bolagens penningrörelser.

– På bankkontona har det till exempel upptäckts mer försäljningar betalade med kort på restauranger än vad som har deklarerats till Skatteförvaltningen. En betydande del av försäljningen via matbudsbolag saknas också i bolagens bokföring, berättar Valsi.

– På basis av händelserna på delägarnas konton har det upptäckts att bankkontona inte har använts till sedvanliga levnadskostnader utan att levnadskostnaderna har ingått i restaurangbolagets bokföring. Bolagets försäljningsinkomster har också styrts till delägarnas egna bankkonton, till exempel som större kontantdepositioner utan behörig behandling i bokföringen, och medel har flutit till delägarna förbi bokföringen.

En betydande del av den skärpta övervakningen av restaurangerna har hittills riktats till Nyland, Egentliga Finland och Birkaland i vilka det finns flest övervakade restauranger. Övervakade objekt finns dock i hela landet. Den skärpta övervakningen fortsätter till utgången av 2024.

Sidan har senast uppdaterats 4.6.2024