Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Nio av tio företag förhåller sig positivt till skatter – 87 procent bedömer att Skatteförvaltningens tjänster är funktionssäkra

Skatteförvaltningens meddelande, 14.3.2024

Företagarnas attityder till beskattningen och Skatteförvaltningen är till största delen positivare än för fem år sedan när Skatteförvaltningen senast lät genomföra en motsvarande enkät.

Av en ny undersökning som Skatteförvaltningen låtit utföra inställer sig 90 procent av de finska företagen positivt till beskattningen. Mängden företag som inställer sig positivt till beskattningen har ökat med fyra procentenheter från år 2019 då motsvarande undersökning gjordes senast.

– Det goda enkätresultatet är särskilt bra i och med att konjunkturen inte är positiv för företagen för tillfället. Trots detta har attityderna till beskattningen blivit positivare vilket är en god nyhet, säger kundrelationsdirektör Eveliina Hannula från Skatteförvaltningen.

Till och med 99 procent av besvararna ansåg att det lönar sig att agera rätt i fråga om beskattningen. År 2019 var 95 procent av företagen av denna åsikt.

Mellan november 2023 och januari 2024 besvarades enkäten av allt som allt 329 företag varav 37 var bokföringsbyråer.

Skatteförvaltningens tjänster är funktionssäkra ansåg 87 procent

Av företagen ansåg 87 procent att Skatteförvaltningens tjänster är funktionssäkra medan 71 procent av företagen var av denna åsikt år 2019.

– Under de senaste åren har vi arbetat hårt för att våra digitala kanaler inte endast ska vara smidiga utan också pålitliga och funktionssäkra för företag. Detta syns i resultaten, säger Hannula.

Av företagen var 79 procent ense om att det går att sköta företagens skatteärenden med hjälp av Skatteförvaltningens anvisningar. Besvararna nämnde att de viktigaste källorna i företagens skatteärenden är webbplatsen vero.fi, bokföraren eller bokföringsbyrån och andra webbplatser.

Bokföringsbyråerna var nu med för första gången

Enkäten innehöll nu för första gången frågor om bokföringsbyråernas syn på beskattningen och Skatteförvaltningen. Av bokföringsbyråerna förhöll sig 89 procent av besvararna positivt till beskattningen.

Av bokföringsbyråerna var 68 procent ense om att det går att sköta företagens skatteärenden med hjälp av Skatteförvaltningens anvisningar. Att Skatteförvaltningens tjänster är funktionssäkra ansåg 62 procent av bokföringsbyråerna.

– Bokföringsbyråernas svar är mer kritiska än företagarnas vilket berättar om att det praktiska kring skatteärendena har genomgått många tekniska ändringar. Dessutom lämnar en stor del av skatteärendena rum för tolkning vilket helt klart är utmanande för bokförarna, säger Hannula.

I slutet av 2023 genomförde Skatteförvaltningen en kundförståelseundersökning som framför allt tog tag i bokföringsbyråernas behov.

– Bokföringsbyråer och bokförare är viktiga intressentgrupper för Skatteförvaltningen och vi vill att de kan sköta sina kundföretags skatteärenden så enkelt och behändigt som möjligt. Vi vet till exempel att ändringar i lagen om skatteuppbörd kan underlätta arbetet på bokföringsbyråer om reglerna om betalningen och återbäringen av skatter förenklas, säger Hannula.

Projektet Företagets digitala ekonomi: att sköta skatteärenden ska bli så enkelt som möjligt

Skatteförvaltningens mål är att det ska bli så enkelt som möjligt för företag att sköta skatteärenden. För att främja detta är Skatteförvaltningen och andra myndigheter med i produktivitetsprojektet Företagets digitala ekonomi.

Syftet med projektet Företagets digitala ekonomi är att få dokumenten inom ekonomiförvaltningen, såsom elektroniska fakturor, kvitton och beställningar samt bokslutsuppgifter, att förflytta sig i realtid och säkert via gränssnitt till myndigheter och till företagets egen och kundens bokföring.

I framtiden kan företag få sin skatterapportering och andra myndighetsrapporter skötta smidigt till stor del utgående från strukturerade ekonomiska uppgifter.

- När beskattningen kan skötas automatiskt i bakgrunden får företaget mer tid att koncentrera sig på sin affärsverksamhet. Samtidigt minskar felen och behovet av olika slag av utredningar i efterhand, säger Hannula.

Mer information till massmedier:

Rapport om undersökningen av företagskunders attityder 2023 (pdf, endast på finska)

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2024