Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen betalar 4,5 miljoner euro för onödig papperspost varje år – ta Suomi.fi-meddelanden i bruk så får du skatteposten elektroniskt

Skatteförvaltningens meddelande, 13.3.2023

Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden senast den 16 mars kommer den förhandsifyllda skattedeklarationen endast till MinSkatt. Finländarna har varit lata med att övergå till elektronisk kommunikation med myndigheter: Vi ligger sist bland de nordiska länderna.

Finländarna använder flitigt MinSkatt till att deklarera: i fjol gjorde drygt 1,5 miljoner personer ändringar i sin skattedeklaration och av dem gjorde cirka 90 procent kompletteringarna i MinSkatt eller via någon annan elektronisk kanal. Största delen av finländarna får trots det fortfarande sin skattepost hem på papper.

– Finländarna har goda digitala kunskaper och förutsättningar att agera elektroniskt. Ändå har endast cirka en miljon finländare slopat skatteposten på papper hittills. Vi skickar exempelvis skattekorten och de förhandsifyllda skattedeklarationerna till sådana personer som sköter sina skatteärenden i MinSkatt. Detta kostar 4,5 miljoner euro för samhället per år, säger Joonas Jarva, produktägare för MinSkatt på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen uppmanar därför att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden nu. Efter att ha tagit i bruk meddelandena kommer skatteposten endast till MinSkatt där den också bevaras. Samtidigt kommer posten elektroniskt också av andra myndigheter som använder tjänsten. Genom att ta i bruk meddelandena senast den 16 mars skickas den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2022 inte längre hem på papper utan kunden får ett e-postmeddelande om att skattedeklarationen finns i MinSkatt.

Det går nu att ta i bruk meddelandena via MinSkatt

Det går smidigt att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt. Anvisningarna finns på skatt.fi. När meddelandena har tagits i bruk får kunden ett e-postmeddelande alltid när hen har fått ny post av en myndighet. Skatteförvaltningen använder Suomi.fi-meddelanden till exempel när kunden har fått ett nytt skattekort eller hens förhandsifyllda skattedeklaration kan granskas.

Finland ligger sist bland de nordiska länderna i fråga om elektronisk kommunikation

Finländarna har varit betydligt långsammare i övergången till elektronisk skattepost jämfört med våra grannar i de nordiska länderna. I Danmark och Norge är elektronisk kommunikation standarden, alltså papperspost skickas endast i särskilda fall. Cirka 90 % av invånarna i Danmark och Norge får sin skattepost elektroniskt. I Sverige är det frivilligt med elektronisk kommunikation på samma sätt som i Finland och där får 40 procent av invånarna sin skattepost elektroniskt. I Finland har bara knappt 20 procent av medborgarna slopat pappersposten av myndigheter.

– Skatteförvaltningens målsättning är att elektronisk kommunikation är standard också i Finland för dem som klarar av den, säger Joonas Jarva.

Sidan har senast uppdaterats 13.3.2023