Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Endast en procent av skatteärendena sköts på skattebyråerna numera– största delen av personerna och företagen använder MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 26.1.2023

I fjol sköttes 92 procent av skatteärendena i MinSkatt, endast en procent på skattebyråerna och resten i telefonservicen och chatten. Skatteförvaltningens mål är att så många skatteärenden som möjligt i framtiden kan skötas automatiskt utan personens eller företagets aktiva insats.

Användningen av MinSkatt för att sköta skatteärenden elektroniskt ökade i fjol eftersom antalet inloggningar i MinSkatt ökade med 14 procent jämfört med 2021. Av de personer som använde MinSkatt var 83 procent nöjda med tjänsten år 2022.

- Redan före coronapandemin blev det allt vanligare att sköta sina skatteärenden elektroniskt, och senast coronan visade en del finländare att det går smidigt att sköta skatteärenden i den elektroniska tjänsten, säger Marja Koskimäki, kundrelationsdirektör på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningens mål är att så många skatteärenden som möjligt i framtiden kan skötas smidigt och automatiskt utan att personen eller företaget ens behöver logga in i MinSkatt.

- Vi vill exempelvis främja elektronisk överföring av aktuella skattekortsuppgifter till arbetsgivare så att arbetstagaren i framtiden inte själv ska behöva skicka skattekortet vidare. Det kräver dock ändringar i lagstiftningen, säger Koskimäki.

Skattebyrån är en viktig service för en liten del

I fjol besöktes skattebyråerna allt som allt 240 000 gånger vilket motsvarar cirka en procent av alla skatteärenden för privatpersoner och företag under 2022. Antalet besök på skattebyråerna ökade med cirka 13 procent jämfört med 2021.

Ökningen beror fram för allt på avvecklingen av coronabegränsningarna. Coronabegränsningarna drog in på öppettiderna på skattebyråerna i viss mån.

- För en liten del är besöken på skattebyrån ett viktigt sätt att sköta skatteärenden, och vi erbjuder denna möjlighet även i framtiden. Vi utvecklar som bäst nya sätt att erbjuda kundtjänster särskilt på skattebyråer på små orter där det finns både lite kunder och lite personal, säger Koskimäki.

Som bäst förbereder vi gemensamma serviceställen för flera statliga aktörer av vilka de första öppnas på våren och sommaren 2023. Skatteförvaltningen är med i Lahtis och Villmanstrand. Dessutom har Skatteförvaltningen testat distanstjänst där kunden på skattebyrån betjänas via en videoförbindelse av en kundrådgivare på en annan ort.

I fjol besvarades cirka 2 miljoner kundsamtal på Skatteförvaltningen vilket är nästan lika många som 2021.

Skatt.fi och rådgivning i sociala medier intresserar många

Skatteförvaltningens webbplats skatt.fi besöktes 88,5 miljoner gånger i fjol. Det är lite mer än 2021.

Skatteärendena intresserar också på kanaler i sociala medier. Skatteförvaltningens inlägg i sociala medier fick sammanlagt 19,4 miljoner inläggsvisningar och 222 000 följare år 2022. År 2022 kom det in 20 000 frågor via kanalerna i sociala medier och cirka 43 000 nya följare.

 
Tidigare av temat:

Många skattebyråer ändras efter coronaviruspandemin till gemensamma serviceställen med andra myndigheter för att fler kunder ska kunna betjänas i samma lokaler

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2023