Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattekorten för alla personer finns nu i MinSkatt – skattekortet för i år kan användas ännu i januari

Skatteförvaltningens meddelande, 14.12.2022

Det lönar sig att kontrollera inkomstgränsen på skattekortet för nästa år, och om det antecknats för lite eller för mycket inkomster på skattekortet lönar det sig att göra ett nytt skattekort i MinSkatt. Skattekortet för 2022 kan användas ännu i januari, och skattekorten för 2023 tas i bruk vid ingången av februari.

Skattekorten för alla personer för 2023 finns nu i MinSkatt. De som ännu får skattepost på papper får sitt skattekort per post senast i mitten av januari.

Skattesatsen för nästa år baserar sig på inkomsterna och avdragen för 2021. Om kunden under 2022 har gjort ett nytt skattekort används uppgifterna om det som grund i skattekortet för 2023.
– Vi uppskattar inkomstgränsen på skattekortet enligt de tidigare inkomsterna. Alltså om till exempel arbetssituationen har ändrats, måste inkomstgränsen sannolikt också ändras. Genom att beställa ett nytt skattekort med korrekta uppgifter, överskrids inkomstgränsen inte under året och inkomsterna beskattas inte heller enligt den högre tilläggsprocenten, säger överinspektör Heikki Koskela från Skatteförvaltningen.

Det går att precisera inkomstgränsen under årets gång

Koskela påminner att inkomstgränsen på skattekortet omfattar 11 månader, alltså tidperioden från den 1 februari till den 31 december 2023.
– I januari används ännu skattekortet för föregående år. Eftersom skattekortet blir giltigt först vid ingången av februari inkluderar inkomstgränsen inkomsterna från ingången av februari till utgången av december, inbegripet semesterpenningen. Det lönar sig att komma ihåg detta vid granskningen av inkomstgränsen på skattekortet, säger Koskela.
– Ett undantag utgör de ändringsskattekort som kunderna själv gjort i december. De är giltiga genast från ingången av året och inkomstgränsen bestäms enligt de inkomster som kunden angett.

Det kan vara svårt för en del att uppskatta inkomsterna för nästa år exempelvis på grund av oregelbundet arbete. Då lönar det sig att uppskatta inkomstbeloppet så bra som möjligt och vid behov beställa ett nytt skattekort i MinSkatt.
– Det går att beställa ett nytt skattekort flera gånger under året, och det är också bra att göra det, om uppskattningen av inkomsterna ändras under året, säger Koskela.

Förutom inkomstgränsen lönar det sig också att kontrollera att de eventuella skatteavdragen som antecknats på skattekortet är uppdaterade.

Skattekorten för nästan 1,4 miljoner löntagare överförs automatiskt till arbetsgivarna – kontrollera din situation av arbetsgivaren

Skattekorten på papper skickas stegvis till kunderna, men ändå senast i mitten av januari.

Heikki Koskela påminner att skattekortet ska lämnas till betalaren av inkomst om denne inte får uppgifterna direkt från Skatteförvaltningen.
– Skattekortet överförs direkt från Skatteförvaltningens system till en del arbetsgivare men det är arbetsgivaren som ansvarar för att meddela arbetstagarna om kutymen på den egna arbetsplatsen. Skattekorten överförs automatiskt till FPA och pensionsbolagen. Ett undantag utgör skattekorten för nya pensionärer. De ska själv lämna sitt skattekort till pensionsutbetalaren.

Mer om ämnet:
Vilka grunder har använts vid beräkningen av skattekortet för 2023?

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2022