I morgon är det den sista utsatta dagen för att deklarera skatter – gäller över 1,6 miljoner finländare

Skatteförvaltningens meddelande, 23.5.2022

Över 1,6 miljoner löntagare och pensionärer ska kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast i morgon, tisdagen den 24 maj. De vanligaste avdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen och hushållsavdraget.

Skatteförvaltningen påminner att många löntagare och pensionärer ska kontrollera och vid behov komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast i morgon. Tisdagen den 24 maj är den tredje och sista utsatta dagen för skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer.

- Senast nu är det dags att granska att allt är som det ska på skattedeklarationen. Vi på Skatteförvaltningen får automatiskt in mycket uppgifter men ansvaret för uppgifternas riktighet ligger på var en själv. Det finns också flera avdrag som personerna själv ska komma ihåg att komplettera på skattedeklarationen för att få nyttan av dem i år, säger överinspektör Raisa Vanhala.

Distansarbetare: kom ihåg avdraget för arbetsrum

De vanligaste skatteavdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, för utgifter för förvärvande av inkomst och hushållsavdraget.

- I fjol arbetade ännu många löntagare på distans så det lönar sig för löntagarna att kontrollera om de har rätt till ett avdrag för arbetsrum. Avdraget hör till utgifter för förvärvande av inkomst. Distansarbetet har eventuellt också påverkat beloppet av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, säger Vanhala.

Det är lättast att granska och korrigera skattedeklarationen i MinSkatt. Om det ännu finns något att komplettera på skattedeklarationen är det i praktiken endast möjligt genom att göra ändringarna elektroniskt i MinSkatt. Pappersblanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.

Har den utsatta dagen redan gått? Agera genast!

Skatteförvaltningen påminner att det inte endast är avdragen utan också fjolårets inkomster som ska deklareras senast på den egna utsatta dagen för skattedeklarationen. Exempel på inkomster som ska deklareras själv är Airbnb-inkomster och övriga hyresinkomster. Även inkomster av virtuella valutor ska deklareras själv.

- Om skattedeklarationen korrigeras för sent kan det leda till en förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om den egna utsatta dagen redan gick lönar det sig fortfarande att snabbt komplettera skattedeklarationen i MinSkatt, säger Vanhala.

En del av löntagarna och pensionärerna hade den utsatta dagen för skattedeklarationen den 10 och 17 maj. För en del löntagare – makar och makor till firmaföretagare – inföll den utsatta dagen för skattedeklarationen redan den 1 april.

Endast en av fyra behöver komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen

För de flesta räcker det med att de kontrollerar uppgifterna på skattedeklarationen. I fjol behövde endast cirka en fjärdedel, det vill säga 1,4 miljoner personer, komplettera sin skattedeklaration. I år har redan över 1,1 miljoner personer kompletterat skattedeklarationen.

- Även om kompletteringen av skattedeklarationen för en del personer blir till sista minuten så sköter majoriteten sina skatteärenden i god tid, säger Vanhala.

I fjol kompletterade totalt 86 procent sin skattedeklaration i MinSkatt. Vanhala antar att den elektroniska kompletteringens popularitet fortsätter att öka.

- Jag tror att när alla skattedeklarationer är färdiga så överstiger deklarationen i MinSkatt 90 procent. Det är ett otroligt resultat med tanke på att MinSkatt öppnades för privatpersoner endast för fyra år sedan, säger Vanhala.

 

Anvisningar till deklarationen av skatter:

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Glömde du att deklarera uppgifter?

 

Tidigare nyheter om skattedeklarationerna i vår:

Deklarera inte avdrag för sent, behandlingstiderna för begäran om omprövning av beskattningen är fortfarande långa

De utsatta datumen för att komplettera skattedeklarationen för löntagare närmar sig – avdragen för distansarbete väcker frågor andra året i rad

Så här går det att få skatteförmån för bland annat vårdarbete, städning eller renoveringsarbete – särskilt över 50-åringar gör hushållsavdrag

Det lönar sig för distansarbetare att ansöka om dessa skatteförmåner nu – användningen av avdraget för arbetsrum ökade kraftigt under det första coronaåret

Över 80 000 fler placerare deklarerar hyresinkomster i vår än för sex är sedan – skattedeklarationerna ska kompletteras nu

Skatteförvaltningen inväntar rekordmånga deklarationer med vinster av virtuella valutor