Gör ett nytt skattekort när du går i pension – i år ska 140 000 personer komma ihåg det för att undvika för mycket skatt på den första pensionen

Skatteförvaltningens meddelande, 13.1.2022

De som redan är pensionerade behöver visserligen inte göra något eftersom Skatteförvaltningen automatiskt gör skattekortet och skickar det till utbetalaren av pensionen.

När det blir aktuellt med pensionering ska de som går i pension själv göra ett nytt skattekort för pensionsinkomsten. Lättast gå det att göra skattekortet i MinSkatt.

Det lönar sig att göra ett skattekort för pensionsinkomsten genast efter beslutet om pensionsinkomst.

-        I år pensioneras uppskattningsvis cirka 140 000 personer, och i och med den nya livssituationen ska också skattekortet uppdateras. Om det nya skattekortet inte görs i tid tas det ut 40 procent i skatt på pensionen, säger överinspektör Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.

Skattekortet för pension behöver inte skickas till pensionsutbetalaren, utan Skatteförvaltningen skickar automatiskt uppgifterna vidare.

Ett nytt skattekort automatiskt för dem som pensionerats tidigare

Ett nytt skattekort för pension behöver endast göras i samband med pensioneringen eller om en redan pensionerad får ett beslut om en ny pension.

De som redan är pensionerade behöver alltså inte beställa ett nytt skattekort, utan Skatteförvaltningen gör och skickar skattekortet automatiskt till pensionsutbetalaren varje år.

Pensionärer kan dock ange till exempel hushållsavdrag på ansökan om skattekort. Hushållsavdrag som anges för skattekortet sänker skattesatsen.

-        Cirka en tredjedel av pensionärerna drar nytta av hushållsavdraget. När hushållsavdrag anges för skattekortet, blir skattenyttan genast tillgänglig och det är enklare att granska den förhandsifyllda skattedeklarationen i fortsättningen, säger Ylitalo.

Om hushållsavdragen för 2022 inte anges för skattekortet, kan de också anges i MinSkatt utan att ändra skattekortet under året. Det tredje alternativet är att komplettera hushållsavdragen på den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2023.

Cirka 30 procent av ändringsskattekorten för pensionsinkomst gjordes i fjol i MinSkatt. Cirka en femtedel av alla pensionärer kompletterade sina skattedeklarationer i fjol och drygt hälften av dem gjorde kompletteringarna i MinSkatt. 

Inte samma avdrag från pension som från lön

Det kan komma som en överraskning för en del pensionstagare att även om pensionen är mindre än löneinkomsten sjunker skattesatsen nödvändigtvis nästan inte alls eller kan till och med stiga i och med pensioneringen.

Orsaken är de skatteavdrag från löneinkomster som inte kan dras av från pensionsinkomster.

-          Under sin tid i arbete kan löntagare från sina inkomster göra olika avdrag som minskar skattesatsen. Motsvarande avdrag görs inte från pensionsinkomster eftersom avdragen täcker kostnader som anknyter till arbetet, såsom kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen eller för förvärvande av inkomst, säger Ylitalo.

 

FAKTA: Skattekort för pensionstagare

  • De som går i pension ska själv göra ett skattekort för pension, eftersom pensioner beskattas på ett annat sätt än löneinkomster. Det lönar sig att göra ett skattekort för pension genast efter beslutet om pension.
  • Det lönar sig att göra skattekortet för pension i MinSkatt.
  • Skattekortet för pension behöver inte skickas till pensionsutbetalaren eftersom skattekortsuppgifterna överförs automatiskt till utbetalaren av pensionen.
  • Efter att ha gjort skattekortet en gång gör Skatteförvaltningen skattekortet automatiskt och skickar det till pensionsutbetalaren.
  • År 2021 gjordes allt som allt 30 procent av skattekorten för pensionsinkomst i MinSkatt.

Läs mer:

Så här ansöker du om ett skattekort för pension