För över 750 000 personer överskreds inkomstgränsen under slutet av året – kontrollera ditt skattekort så undviker du överraskningar inför nästa jul

Skatteförvaltningens meddelande, 4.1.2022

Årets populäraste tid för att ändra det färska skattekortet är nu. Om arbetssituationen eller inkomsterna har ändrats måste också skattekortets inkomstgräns sannolikt uppdateras.

I fjol överskred inkomsterna för över 750 000 personer den inkomstgräns som antecknats på skattekortet. Detta betyder att de under slutet av året beskattades enligt tilläggsskattesatsen, som är klart högre än grundskattesatsen.

-        Även om 2 miljoner personer under fjolåret gjorde ändringar i sitt skattekort hade tyvärr inte alla kommit ihåg eller insett att de bör ändra sitt eget skattekort. Detta har lett till tråkiga överraskningar i många hushåll i samband med utbetalningen för lönen i december, berättar överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen uppskattar inkomstgränsen på skattekortet enligt de tidigare inkomsterna för personen. Om det har skett ändringar i arbetssituationen eller inkomsterna lönar det sig i allmänhet att beställa ett nytt skattekort med aktuella inkomstuppgifter. 

Skattekortets inkomstgräns är avsedd för 11 månader

Det lönar sig att kontrollera skattekortets inkomstgräns nu så att gränsen räcker till för hela årets inkomster. Skattekortet för 2022 finns i MinSkatt.

Det lönar sig att göra ett nytt skattekort i MinSkatt om Skatteförvaltningens uppskattning av inkomsterna i år verkar vara fel.

-        När inkomstgränsen och skattesatsen är rätt genast i början av året betalar man skatt på inkomsterna i jämn takt under hela året, säger Ylitalo.

Inkomstgränsen som har antecknats på skattekortet är avsedd för perioden från februari till december, inte alltså för hela kalenderåret.

-        En del gör i onödan ett nytt skattekort eftersom de av misstag tror att inkomstgränsen på skattekortet utgör inkomstgräns för hela året. I nedre kanten av skattekortet finns dock en uppskattning av hela årets inkomster, berättar Ylitalo. 

Den populäraste tiden för att ändra det nya årets skattekort är nu: i januari i fjol gjordes över 360 000 nya skattekort.

75 procent av alla ansökningar om skattekort gjordes 2021 i MinSkatt.

Skattekorten på papper kommer fram senast i mitten av januari

Skattekorten på papper skickas stegvis till kunderna, men ändå senast i mitten av januari.

Det går att avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden. Efter det får kunden ett e-postmeddelande alltid när det finns nya skatteärenden i MinSkatt.

-        Det kostar cirka tre miljoner euro att posta skattekorten på papper vid årsskiftet. Därför önskar vi att kunderna går över till att använda Suomi.fi-meddelanden, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Största delen av skattekorten tas i bruk februari

Efter kontroll och eventuell ändring ska man lämna det nya skattekortet till utbetalaren av inkomst eller försäkra sig om att utbetalaren får skattekortet automatiskt från Skatteförvaltningens system.

I januari används ännu skattekortet för 2021.

– Ett undantag utgör de ändringsskattekort som kunderna själv gjort i december eller januari. De skattekort som har gjorts i december träder i kraft genast från början av året, medan skattekorten som har gjorts i januari träder i kraft från och med ändringsdatumet, berättar Ylitalo.

Läs mer:

Hur har beräkningarna för skattekortet år 2022 gjorts?