Användningen av MinSkatt för att deklarera ökade fortfarande – också 60 procent av alla över 69-åringar kompletterade sin skattedeklaration i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 16.6.2022

Finländarna använder allt oftare MinSkatt för att sköta skatteärenden. Under deklarationsperioden som nu slutat kompletterade hela 89 procent av finländarna sin skattedeklaration i MinSkatt. I fjol var andelen MinSkatt-deklaranter 84 procent. Siffrorna baserar sig på Skatteförvaltningens aktuella uppgifter. Det slutliga antalet gjorda kompletteringar framgår när beskattningen av alla privatpersoner slutförts före utgången av oktober.

Det blev allt vanligare att deklarera i MinSkatt i alla kund- och åldersgrupper. Bland 25–35-åringar och 36–45-åringar var MinSkatt populärast med en nästan 98 procents andel. Också i åldersgruppen över 69-år använde 60 procent MinSkatt då de kompletterade sin skattedeklaration. Jämfört med i fjol (54 %) är ökningen betydande.
– Över 69-åringar deklarerar fortfarande ofta på papper, och åldersgruppens andel av alla pappersdeklaranter är nästan hälften. Att användningen av MinSkatt ökat med sex procent påvisar trots allt att också finländare i mognare ålder behärskar tjänsten och använder den gärna, gläder sig Joonas Jarva, produktägare för MinSkatt.

Mest att komplettera hade förvärvsarbetande i medelåldern. Cirka 170 000 löntagare i åldern 36–45 år kompletterade sin förhandsifyllda skattedeklaration. På våren skickade Skatteförvaltningen den förhandsifyllda skattedeklarationen till sammanlagt cirka 5 miljoner personer.

Smidigare än tidigare att deklarera med mobil enhet

Näringsidkare var kundgruppen som mest ökade användningen av MinSkatt för att deklarera. I år deklarerade nästan 92 procent av dem i MinSkatt medan andelen var 69 procent i fjol. Den stora ökningen kan förklaras med att skattedeklarationen för näringsverksamhet inte längre skickades på papper i år.

I vår använde också jordbruksidkarna MinSkatt flitigare än tidigare, eftersom 62 procent (55 % år 2021) av dem kompletterade sin skattedeklaration i tjänsten.

I år var det för första gången möjligt att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen smidigt också med en mobil enhet. Enligt Joonas Jarva utnyttjade nästan 13 procent möjligheten att deklarera med mobilen.
– Något mindre än 160 000 kunder skickade sin skattedeklaration med mobilen. Ännu populärare är det att göra sitt skattekort med mobilen. Redan 21 procent av skattekorten görs med någon mobil enhet, säger Jarva.

De som använder MinSkatt är nöjda med tjänsten, och 83 procent anger att det gått bra att sköta ärenden där. Enligt Joonas Jarva har Skatteförvaltningen också identifierat potentiella korrigeringsobjekt och de beaktas i den fortsatta utvecklingen av tjänsten.