Begäran om föreläsning

Vi arrangerar föreläsningar och andra infomöten i första hand som webbseminarier.

Ifall det inte finns något material om ett ämne som du t.ex. ordnar ett infomöte om, kan du lämna en föreläsningsbegäran till Skatteförvaltningen. Lämna helst din begäran i god tid (minst en månad) före den tänkta tidpunkten. Eftersom vi bara kan delta i ett begränsat antal möten per år påverkas beslutet att medverka av bl.a. mötets tidpunkt, antalet deltagare och det tänkta ämnet.