Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vero.fi förnyas, användbarheten förbättras – ändringen gäller inte MinSkatt

Nyhet, 22.5.2024

Vero.fi förnyas efter skattedeklarationstiden i vår. Webbplatsens användbarhet förbättras och på samma gång får vero.fi ett nytt utseende. Förnyelserna genomförs etappvis och de första publiceras den 29 maj. Då är vero.fi inte i bruk mellan klockan 6 och 9.

Kundanvisningarna lyfts fram bättre än förut

I och med förnyelsen vill Skatteförvaltningen förtydliga vero.fi och förbättra webbplatsens användbarhet så att kunderna har allt lättare att hitta anvisningar till att sköta sina skatteärenden.

Den första fasen av förnyelserna orsakar ett kort driftsavbrott: vero.fi är ur bruk på onsdagen den 29 maj mellan klockan 6 och 9. Förnyelserna gäller webbplatsen vero.fi som erbjuder anvisningar, inte tjänsten MinSkatt.

Det nya utseendet på vero.fi syns först på ingångssidan för privatpersoner och företagskunder. Viktiga aktuella ärenden visas fortfarande som det första på ingångssidan men det nya är att det erbjuds anvisningar till olika händelser i livet, till exempel till pensionering eller grundande av företag.

Webbplatsens struktur har förenklats för att bättre lyfta fram kundanvisningarna. Detaljerade skatteanvisningar som främst är avsedda för sakkunniga inom beskattningen hittas i fortsättningen från sidfoten på webbplatsen.

– Förnyelsen av sidorna fortsätter hela året. Syftet är en allt bättre vero.fi för att kunderna ska lyckas sköta sina skatteärenden med hjälp av anvisningarna på webbplatsen utan behov av att kontakta kundtjänsten, berättar kommunikationschef Anu Mujunen.

Webbplatsens användbarhet blir bättre till exempel i och med att menyn också syns när sidan rullas nedåt. Dessutom framhävs länkar och andra funktioner bättre i den nya versionen. Utseendet på webbplatsen har dock bevarats lugnt och tydligt.

– På den nya webbplatsen är det lättare att navigera och att uppfatta var på sidan du är – speciellt senare när alla kundanvisningarna följer det nya konceptet. Också mobilvyn kommer att bli tydligare än förut, och knappen till MinSkatt visas alltid också där, berättar Mujunen.

Nytt är också illustrationer med temat ett finskt samhälle som är uppbyggt med skattemedel. Den finska AI-bildkonstnären Antti Karppinen har skapat bilderna med hjälp av artificiell intelligens.

Förnyelserna fortsätter hela året – försäkra dig alltid om att du är på den äkta webbplatsen vero.fi

Förnyelserna fortsätter ännu särskilt med tanke på förtydligandet av kundanvisningarnas utseende och struktur. I och med förnyelserna ser vero.fi annorlunda ut. Det är alltså inte fråga om en falsk webbplats om du har skrivit in rätt adress i adressfältet: www.vero.fi. Det lönar sig också att gå till MinSkatt tryggt via vero.fi, påminner kommunikationschef Anu Mujunen.

Vero.fi är en av Finlands mest använda webbplatser. År 2023 besöktes webbplatsen vero.fi 85,6 miljoner gånger. Webbplatsen och innehållet på den utvecklas kontinuerligt men en mer ingående förnyelse gjordes senast år 2017. Utöver förbättringen av användbarheten har tillgänglighetskraven för webbplatser beaktats allt bättre i förnyelserna.

Ett bord med glasskiva med en datorskärm ovanpå. Skärmen visar den nya hemsidan för vero.fi-webbplatsen.

Sidan har senast uppdaterats 22.5.2024