Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteintäkternas utveckling: I januari-maj 2024 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 35 669 miljon euro i skatter

Nyhet, 11.6.2024

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 17 040 miljoner i januari-maj vilket är 277 miljoner (+1,7 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 14 876 miljoner, vilket är 721 miljoner (+5,1 %) mer än året innan.

I januari-maj var intaget av samfundsskatter 3 624 miljoner, vilket är 95 miljoner (-2,6 %) färre än i fjol.

Intaget av moms var 8 903 miljoner i januari-maj vilket är 11 miljoner (-1,2 %) färre än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024