Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteintäkternas utveckling: I januari-april 2024 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 28 212 miljon euro i skatter

Nyhet, 15.5.2024

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 13 531 miljoner i januari-april vilket är 161 miljoner (+1,2 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 11 865 miljoner, vilket är 611 miljoner (+5,4 %) mer än året innan.

I januari-april var intaget av samfundsskatter 3 116 miljoner, vilket är 90 miljoner (-2,8 %) färre än i fjol.

Intaget av moms var 7 197 miljoner i januari-april vilket är 39 miljoner (+0,5 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 15.5.2024