Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

En ny statistiksammanfattning: Skatteåret 2022 var positivt för företagen inom energiförsörjningen men negativt för hälsovårds- och socialtjänsterna

Nyhet, 5.2.2024

Skatteförvaltningen har publicerat en statistiksammanfattning av samfundens inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter för skatteåret 2022. En branschvis granskning visar att tillverkningsbranschen betalade mest samfundsskatt.

Samfundskunderna påfördes cirka 8,01 miljarder euro i inkomstskatt (samfundsskatt) för skatteåret 2022. Detta var ungefär 0,73 miljarder euro (+10,1 %) mer än år 2021. Mest samfundsskatt påfördes tillverkningsbranschen (30,2 % av det totala beloppet samfundsskatt), finansierings- och försäkringsbranschen (16,4 %) och handelsbranschen (12,7 %) när man jämför de olika branscherna.

Under skatteåret 2022 var samfundsskattetillväxten störst inom energiförsörjningen (+57,4 %) och tillverkningsbranschen (+34,0 %). Beloppet av samfundsskatt ökade inom energiförsörjningen med 186 miljoner euro och inom tillverkningsbranschen med 614 miljoner euro.

– Inom andra branscher gick det inte lika bra. Samfundsskattebeloppet ökade svagt eller till och med minskade inom flera branscher jämfört med 2021, berättar överinspektör Jenna Lempiäinen från Skatteförvaltningen.

Samfundsskattebeloppet minskade mest inom hälsovårds- och socialtjänsterna (-17,6 %) samt informations- och kommunikationsverksamheten (-10,7 %).

Samfundens påfördä samfundsskatt branschvis, skatteåren 2021–2021

Cirka 138 000 samfund påfördes inkomstskatt skatteåret 2022, vilket är nästan 2 300 samfund fler (+1,7 %) än året innan. En branschvis granskning visar att det fanns flest betalare av samfundsskatt inom fastighetsbranschen (19,2 % av dem som betalade samfundsskatt) och inom den yrkesmässiga, vetenskapliga och tekniska verksamheten (14,4 %) samt inom byggverksamheten (12,7 %) och handelsbranschen (11,9 %).

Bekanta dig med statistiken: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter skatteåret 2022

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2024