Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ta i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt – du får ett meddelande om att du har nya skatteärenden i MinSkatt

Nyhet, 1.3.2023

Det går nu att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt. Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden nu får du redan i vår ett e-postmeddelande genast när din förhandsifyllda skattedeklaration finns i MinSkatt. Samtidigt ser du i MinSkatt preliminära uppgifter om en skatteåterbäring eller kvarskatt. Agera dock senast den 16 mars.

Som användare av Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande i din e-post alltid när du har nya skatteärenden i MinSkatt. Meddelandet kommer också till appen Suomi.fi om du har laddat ned den på din telefon.

Du får ett meddelande genast när det till MinSkatt har kommit exempelvis

  • en förhandsifylld skattedeklaration som öppnats för granskning
  • ett nytt beskattningsbeslut eller uppgifter om en skatteåterbäring eller kvarskatt
  • ett nytt skattekort
  • ett nytt meddelande eller brev.

När du har tagit Suomi.fi-meddelanden i bruk kommer skattedeklarationer, brev och beslut inte längre hem per post på papper – allt finns alltid i MinSkatt.

Nytt: ta i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt

När du har loggat in i MinSkatt kan du ta i bruk Suomi.fi-meddelanden så här:

  1. Välj fliken Kontakter.
  2. I punkten Ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden ska du välja länken Fortsätt till ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden.
  3. Fyll i och skicka de uppgifter som begärs.
  4. Du får en bekräftelsebegäran till din e-post. Bekräfta ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden inom ett dygn enligt anvisningarna i e-postmeddelandet.

Närmare anvisningar finns på vero.fi och i MinSkatt.

Du kan ta i bruk Suomi.fi-meddelanden när som helst. I MinSkatt kan du också kontrollera om du redan tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Om du vill ändra meddelandeinställningarna kan du göra det genom att direkt logga in i Suomi.fi-meddelanden.

Många myndigheter skickar Suomi.fi-meddelanden

Efter att ha börjat använda Suomi.fi-meddelanden får du post endast elektroniskt också av andra myndigheter och kommuner.

– Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt godkänner du samtidigt att alla myndigheter som använder Suomi.fi-meddelanden skickar sin post elektroniskt till dig. Tillståndet att skicka elektronisk post gäller alltså inte endast Skatteförvaltningen, påminner produktägare Joonas Jarva som ansvarar för utvecklingen av MinSkatt.

På Suomi.fi kan du kontrollera vilka organisationer och tjänster det är som skickar Suomi.fi-meddelanden.

Suomi.fi-meddelanden är en e-tjänst som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller. Ibruktagandet av Suomi.fi-meddelanden via MinSkatt är ett resultat av den utveckling som Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gjort tillsammans och ett exempel på sådant samarbete mellan myndigheter vars syfte är att underlätta verksamheten för kunderna och främja elektronisk kommunikation.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023