Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt fungerar inte

Nyhet, 24.1.2023

Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt och tjänsten Palkka.fi har stängts på grund av ett fel i Suomi.fi-inloggningen och därmed går det inte att logga in i tjänsterna med någon beteckning. Vi utreder problemet och försöker åtgärda dem så snart som möjligt.

I det här skedet kan vi inte uppskatta hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som detta medför.

Uppdaterad kl. 12.12: MinSkatt and Palkka.fi har öppnats. Det går inte att identifiera sig med Aktias koder.

Uppdaterad kl. 13.07: Det går igen att identifiera sig med Aktias koder.

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2023