Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen nu möjlig i MinSkatt

Nyhet, 20.11.2023

Land-för-land-rapporteringen för beskattningen berör de multinationella koncerner vars omsättning är minst 750 miljoner euro enligt koncernresultaträkningen. Land-för-land-rapporteringen för beskattningen delas in i två olika anmälningar vilka är anmälan om den utredningsskyldige och land-för-land-rapporten för beskattningen.

Det har varit möjligt att lämna rapporten och anmälan elektroniskt i tjänsten Lomake.fi men användningen av tjänsten Lomake.fi upphör den 29 februari 2024. Land-för-land-rapporten och anmälan om den utredningsskyldige kan lämnas i MinSkatt redan från och med november 2023. Fram till utgången av februari är det möjligt att använda antingen tjänsten Lomake.fi eller MinSkatt men vi rekommenderar att övergå till MinSkatt så fort som möjligt. I tjänsten Ilmoitin.fi kan anmälan och rapporten lämnas på vanligt sätt också i fortsättningen.

I MinSkatt går det också att skicka en ansökan om tidsfrist för land-för-land-rapporteringen. Med ansökan går det att ansöka om ytterligare tid för anmälan om den utredningsskyldige, om anmälan inte kan lämnas innan den rapporterade räkenskapsperioden går ut.

Observera att när tjänsten Lomake.fi stängs den 29 februari 2024 stängs också Mina e-tjänster. Om du vill spara de anmälningar och deklarationer som du tidigare skickat i Lomake.fi ska du spara dem på din dator innan användningen av tjänsten upphör.

Vi har publicerat nya anvisningar om att fylla i rapporten och anmälan i MinSkatt:

Till anvisningarna om land-för-land-rapporteringen har vi också lagt till en anvisning om hur csv-filer skapas.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023