Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteintäkternas utveckling: I januari-februari 2023 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 16 493 miljon euro i skatter

Nyhet, 9.3.2023

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 7 108 miljoner i januari-februari vilket är 385 miljoner (+5,7 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 5 721 miljoner, vilket är 204 miljoner (+3,7 %) mer än året innan.

I januari-februari var intaget av samfundsskatter 2 110 miljoner, vilket är 219 miljoner (-9,4 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 4 270 miljoner i januari-februari vilket är 235 miljoner (+5,8 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2023