Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteintäkternas utveckling: I januari-augusti 2023 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 56 243 miljon euro i skatter

Nyhet, 8.9.2023

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 25 364 miljoner i januari-augusti vilket är 916 miljoner (+3,7 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 23 114 miljoner, vilket är 1 060 miljoner (+4,8 %) mer än året innan.

I januari-augusti var intaget av samfundsskatter 5 207 miljoner, vilket är 515 miljoner (-9,0 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 14 393 miljoner i januari-augusti vilket är 117 miljoner (+0,8 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023