Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Skatteintäkternas utveckling: I januari-april 2023 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 28 595 miljon euro i skatter

Nyhet, 10.5.2023

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 13 172 miljoner i januari-april vilket är 590 miljoner (+4,7 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 11 253 miljoner, vilket är 440 miljoner (+4,1 %) mer än året innan.

I januari-april var intaget av samfundsskatter 3 207 miljoner, vilket är 157 miljoner (-4,7 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 7 158 miljoner i januari-april vilket är 268 miljoner (+3,9 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2023