Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

För programutvecklarna – 3/2023

Nyhet, 28.9.2023

En ny version av tjänsten ilmoitin.fi har publicerats ut den 26 september 2023

Under versionsuppdateringen den 26 september 2023 cirka kl. 7–9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar: 

 • Du kan kontrollera och skicka inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2023.
 • Direktöverföringar för förskottsuppbörden för år 2024:
  • Du kan för förskottsuppbörden för år 2024 kontrollera och lämna in
   • direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE),
   • direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE),
   • direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) samt
   • anmälningar om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA).
  • Exempelmaterialen har uppdaterats till utvecklarsidan Ilmoitin.fi/kehittäjät.


Aktuellt om Vero API

Nytt gränssnitt för behandling av Suomi.fi-fullmakter publicerades 31.8.2023

Vi har publicerat i produktion ett gränssnitt för behandling av Suomi.fi-fullmakter för att effektivisera ärendehanteringen. Dokumentationen finns i Vero API-portalen.
Via gränssnittet går det att med ett enda anrop hämta Suomi.fi-fullmakter för alla de kunder för vilka ärenden ska skötas via gränssnittet under följande timme.
Gränssnittet blir sannolikt obligatoriskt när ärenden sköts för någon annans räkning och det ersätter den nuvarande gränssnittsspecifika fullmaktskontrollen.

Nya Vero API-gränssnitt kommer att publiceras 20.11.2023

Förfrågan om skattskyldighetsstatus

Via ett nytt Vero API-gränssnitt Skattskyldighetsstatus kan användarna fråga vad kundens skattskyldighetsstatus vid tidpunkten för förfrågan är dvs. om kunden är allmänt skattskyldig (A) eller begränsat skattskyldig (B).
Man kan fråga om skattskyldighetsstatus för det innevarande eller följande året.

Personer vars skattskyldighetsstatus förfrågan gäller ska ha antingen en finsk personbeteckning eller en konstgjord personbeteckning som beviljats av Skatteförvaltningen.

Ändringar i Vero API för bilbeskattning 2023

 • Ändringar i deklarationen för begagnade fordon och i beslutet
 • Nytt gränssnitt för förfrågan om uppgifter i standardmallbiblioteket
 • Nytt gränssnitt för förfrågan om fordonsspecifika deklarationer

Nyheter i saldouppgifter och sökning av transaktioner

Saldouppgifter:

 • nya fält för skatter och räntor

Sökning av transaktioner:

 • ett nytt fält för saldouppgiften
 • ett nytt transaktionsslag: betalningstransaktioner
 • outnyttjade krediteringar tas med i transaktioner

Vero API-portalen: Ett godkännandeförfarande för produktionsanvändning av en programvara från och med 20.11.2023

För ibruktagande av Vero API-gränssnitten kommer vi att införa ett förenklat godkännandeförfarande av programvaror som självservice.

 • Syftet är att säkerställa en smidig integration, minska felsituationer som förekommer i användningen av gränssnitten och förtydliga processen för ibruktagande av gränssnitten
 • Från och med den 20 november 2023 förutsätter produktionsanvändningen av gränssnitten en godkännandetestning av programvaror
  • Gäller inte tidigare registrerade programvaror och gränssnitt som de redan använder
  • Godkännandetestningen ska göras när programvaran tar i bruk nya gränssnitt

Kontaktuppgifter och frågor

ohjelmistotalot(at)vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 28.9.2023