Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Elbolag: den elpriskompensation som betalas retroaktivt till kunderna påverkar inte bolagets momsbeskattning

Nyhet, 22.3.2023

Elbolaget behöver inte i sin momsdeklaration beakta den temporära elpriskompensation som betalas retroaktivt till kunderna. Elpriskompensationen är exempelvis inte ett sådant stöd eller en sådan rabatt som påverkar grunden för moms på försäljning av elenergi. Den påverkar inte heller omfattningen av avdragsrätten för elbolaget.

Elbolagen betalar sina kunder elpriskompensation retroaktivt för fyra månader (1.11.2022–28.2.2023) på basis av förbrukningen av elenergi. Elbolaget betalar kompensationen automatiskt till sina kunder genom att beakta den retroaktivt i senare elräkningar. Elpriskompensationen grundar sig på en temporär lag (lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation).

Syftet med elpriskompensationen är att stödja elbolagens kunder med de ökade kostnaderna i och med höjda elenergipriser. Elbolagen ersättas med medel ur statsbudgeten för den elpriskompensation som de betalat ut. Statskontoret betalar ersättningen på elbolagets ansökan.

Mer information: Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar träder i kraft (statsrådet.fi)

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2023