Skatteförvaltningen ber om att få respons på MinSkatt

Nyhet, 7.9.2022

Under hösten testar vi ett nytt sätt att samla in respons. Responsen används i utvecklingen av tjänsterna och verksamheten och den påverkar inte behandlingen av kundens beskattningsärenden som inletts.

Vi ställer frågor om hur lätt det är att använda ansökan om skattekort och förskottsskatt i MinSkatt och förstå utredningsbegäranden.

Responsförfrågan öppnas endast för de kunder som söker nytt skattekort eller besvarar en utredningsbegäran som de fått.