Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Samarbetet mellan Skatteförvaltningen och Keva snabbar upp och underlättar erhållande av skattekort för pension

Nyhet, 6.7.2022

Skatteförvaltningens gränssnittstjänst har tagits i bruk för utbetalning av pensioner och förmåner som beviljas av Keva. Uppgift om beloppet av ny pension löper ännu smidigare från Keva till Skatteförvaltningen, och kunden får skattekortet för pension ännu lättare.

Keva fattar årligen tiotusentals beslut om pensioner och förmåner för vilka pensionstagaren behöver ett nytt skattekort som beräknats för pensionsinkomst.

Keva har som första pensionsanstalt tagit i bruk Skatteförvaltningens gränssnittstjänst.

– Avsikten med reformen är att underlätta ansökan om skattekort för pension, förbättra riktigheten av beskattningen och öka elektronisk handläggning av skattekortsärenden, berättar utvecklingschef Tiia Almi från Keva.

Från och med april 2022 har Keva via Skatteförvaltningens gränssnittstjänst meddelat uppgifter om nya pensioner och förmåner. Skatteförvaltningen i sin tur överför uppgifterna om nya pensioner direkt till MinSkatt. För en del kunder gör Skatteförvaltningen färdigt ett förslag till skattekort för pension.

När kunden har bekräftat förslaget till skattekort eller beställt ett skattekort skickar Skatteförvaltningen skattekortet elektroniskt direkt till Keva.

Kevas kunder kan alltså lättare och fortare beställa skattekort eftersom största delen av kunderna inte längre själva behöver skriva in uppgifterna om pensioner och förmåner i MinSkatt. Kunden får också direkt det rätta skattekortet då uppgifterna redan finns hos skattemyndigheten.

– Med samarbetet har vi hittills lyckats underlätta ca 11 000 personers ansökningar om skattekort, berättar processägaren Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.