Markku Heikura fortsätter som generaldirektör för Skatteförvaltningen

Nyhet, 1.12.2022

Statsrådet har utnämnt diplomingenjör Markku Heikura till Skatteförvaltningens generaldirektör. Han har arbetat i samma uppgift från och med år 2018.

– Jag är glad över att jag får möjligheten att fortsätta mitt arbete som Skatteförvaltningens generaldirektör och betjäna finska skattebetalare. Skatteförvaltningens uppgift är att genomföra beskattningen för att finansiera samhällets funktioner. Det är viktigt för oss att samarbeta med våra intressentgrupper inom den offentliga och den privata sektorn och utveckla våra tjänster kontinuerligt. Vi bygger framtiden med hjälp av information och digitala lösningar, säger Heikura.

Heikura utnämndes till generaldirektör för en femårsperiod som börjar den 5 februari 2023.

Ytterligare information:

Markku Heikura fortsätter som generaldirektör för Skatteförvaltningen (vm.fi)

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2022