Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteintäkternas utveckling: I januari–april 2022 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 27 818 miljon euro i skatter

Nyhet, 11.5.2022

I Skatteförvaltningens intag har det inte beaktats sådana skatter som andra myndigheter tar ut. Fordonsskatten som Traficom samlar in är i fråga om eurobeloppet den mest betydande av dessa skatter.

Intaget av inkomstskatt av privatpersoner uppgick till 12 582 miljoner i januari-april vilket är 696 miljoner (+5,9 %) mer än i fjol. Det skatteslag som i fråga om eurobeloppet är det mest betydande av inkomstskatterna är förskottsinnehållningen på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner. Av dessa var intaget 10 814 miljoner, vilket är 482 miljoner (+4,7 %) mer än året innan.

I januari-april var intaget av samfundsskatter 3 364 miljoner, vilket är 719 miljoner (+27,2 %) mer än i fjol.

Intaget av moms var 6 890 miljoner i januari-april vilket är 499 miljoner (+7,8 %) mer än i fjol.

Sidan har senast uppdaterats 11.5.2022