För programutvecklarna – 4/2022

Nyhet, 22.9.2022

En ny version av Ilmoitin.fi kommer ut den 27 september 2022

Under versionsuppdateringen den 27 september 2022 cirka kl. 7–9 är varken www.ilmoitin.fi eller programvarugränssnitten tillgängliga.

Centrala ändringar:

 • Du kan kontrollera och skicka inkomstskattedeklarationer för personbolag (2, 2Y, 2C, 5, 6A, 73B) för skatteåret 2022.
 • Direktöverföringar för förskottsuppbörden för år 2023:
  • Du kan för förskottsuppbörden för år 2023 kontrollera och lämna in
   • direktöverföringar av allmänt skattskyldiga pensionstagare (VKESSELE), 
   • direktöverföringar av begränsat skattskyldiga pensionstagare (RVKSSELE), 
   • direktöverföringar av förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) samt 
   • anmälningar om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomstuppgifter (VKTYOSVA).
  • Exempelmaterialen har uppdaterats till utvecklarsidan Ilmoitin.fi/kehittäjät.
 • Vi har förbättrat sättet på vilket resultaten av kontrollen visas i Ilmoitin.fi: 
  • Vid en kontroll som gjorts när man är inloggad visas posterna i ordningen: fel, anmärkning, ok. 
  • I felmeddelandena för posterna som gäller skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande (VSURAKKA, VSTYONTE, VSRAKYHT) visas också det radnummer där felet finns i filen.


Vero API aktuellt

Serviceavbrott i Vero API

Servicearbetet leder till ett totalavbrott i gränssnittstjänsterna i Vero API. API-gränssnitten stängs på lördagen den 19 november 2022 klockan 01 och öppnas senast på söndagen den 20 november 2022 klockan 17, eventuellt redan tidigare.


Annat aktuellt

 • Samarbetsdagen för Skatteförvaltningen och programvaruleverantörer ordnas fredagen den 25 november 2022 (på finska). Anmälan och tidtabell för dagen publiceras senare på vero.fi-sidan med evenemang för programvaruleverantörer 2022 (på finska).

 

Tidsscheman

Kontakt och frågor 

ohjelmistotalot(at)vero.fi