Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Digitala plattformar: ny skyldighet att lämna uppgifter från och med 2023

Nyhet, 10.11.2022

Regeringen föreslår att aktörer inom digital plattformsekonomi, dvs. plattformsoperatörer, åläggs skyldighet att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om försäljnings- och hyresinkomster genererade via en plattform, samt om personer och företag som fått de inkomsterna. Skyldigheten att samla in uppgifter om dessa så kallade berörda verksamheter börjar den 1 januari 2023 och uppgifterna ska lämnas varje år.

Plattformsoperatorn ska lämna uppgifterna om följande transaktioner och inkomsterna som hänför sig till dem:

  • personliga tjänster, till exempel transporttjänster eller revisionsarbete
  • försäljningar av varor
  • uthyrning av bostadslägenheter och affärslokaler, parkeringsplatser samt fast egendom och transportmedel.

Plattformsoperatorn ska lämna en årsanmälan också då det inte finns några uppgifter att anmäla för kalenderåret.

Vem är uppgiftsskyldig?

Uppgiftsskyldiga är i praktiken de företag som erbjuder en elektronisk plattform för försäljning av varor och tjänster, såsom för uthyrning av en bostad. Uppgiftsskyldiga i Finland är de plattformsoperatörer som har hemort i Finland eller som är registrerade i Finland som lämnare av årsanmälan.

Regeringspropositionen innehåller också bestämmelser om åtgärder för kundkännedom som plattformsoperatörer ska följa för att undersöka och identifiera de säljare som använder plattformen. Med förpliktelsen säkras att plattformsoperatorn samlar in och lämnar uppgifterna om alla säljare och att de uppgifter som lämnas är korrekta.

Plattformsoperatorn ska samla in uppgifterna från och med 2023

För första gången ska uppgifterna lämnas för kalenderåret 2023 på en årsanmälan före utgången av januari 2024. Uppgifterna lämnas elektroniskt via Ilmoitin.fi. Skatteförvaltningen publicerar senare en teknisk tillämpningsanvisning till årsanmälan och en detaljerad skatteanvisning.

Utbyte av upplysningar mellan EU-länder

Plattformsoperatörernas harmoniserade uppgiftsskyldighet träder i kraft i alla EU-länder. Bakgrunden är EU-direktivet och dess ändring ”DAC7”, som förpliktar skattemyndigheterna i medlemsstaterna att samla in uppgifter om inkomsttagare som bor i det egna landet eller i andra EU-länder.

I direktivet bestäms det också om informationsutbytet mellan EU-länder. Skatteförvaltningen skickar uppgifter om personer som är bosatta i andra länder till deras hemviststater, och på motsvarande sätt får Skatteförvaltningen uppgifter från skattemyndigheter i andra EU-länder om inkomsttagare som är bosatta i Finland. Om en fastighet eller annan fast egendom har hyrts ut via en plattform skickas uppgifterna alltid också till landet där egendomen finns.

Behöver du mer information?

Meddela dig till samarbetsdagen för Skatteförvaltningen och programvaruhusen den 25 november 2022 där ett ämne är uppgiftsskyldigheten för plattformsekonomin. Samarbetsdagen går på finska.

Vid behov kan du ta kontakt via e-postadressen: alustapalveluraportointi.DAC7(at)vero.fi


Läs mer:

Nyheten har uppdaterats 28.3.2023

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2022