Västra Finlands skattebyrå, Karleby kontor

Postadress: PB 1002, 67101 Karleby
Besöksadress: Karlebygatan 27, Karleby
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6101

  • öppet mån–fre kl 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Skattebyrån/kontoret har  postlådan i vilken handlingar kan lämnas kl.  7–16.15

Beställ en betjäningstid