Västra Finlands skattebyrå

Postadress: PB 226, 65101 Vasa
Besöksadress: Tvärgränden 7, Vasa
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 0295126101

  • öppet mån–fre kl. 9–16.15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–15
  • mottagning av handlingar kl. 8–16.15
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i skattebyråns postlåda.
  • Beställ en betjäningstid