Vasa skattebyrå

Postadress: PB 226, 65101 Vasa
Besöksadress: Tvärgränden 7, Vasa
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 0295126101

  • öppet mån–fre kl. 9–16.15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–15
  • mottagning av handlingar kl. 8–16.15
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i skattebyråns postlåda.
  • Beställ en betjäningstid

På skattebyrån sköter vi både privatpersoners och företags- och samfundskunders skatteärenden.

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.

Köerna på skattebyrån

{{queue.nextTicketId}}

{{queue.customersWaiting}}

{{queue.waitingTimeInMinutes}}
{{queue.fetchedDateTime}}