Villmanstrands kontor

Postadress: PB 21, 53101 Villmanstrand
Besöksadress: Villimiehenkatu 2, Villmanstrand
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6103

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i skattebyråns postlåda.

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.