Sydöstra Finlands skattebyrå, Villmanstrands kontor

Postadress: PB 21, 53101 Villmanstrand
Besöksadress: Villimiehenkatu 2, Villmanstrand
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6103

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.

Beställ en betjäningstid