Huvudstadsregionens skattebyrå, Gloet

Besöksadress: Alexandersgatan 9, 4:e vån. (köpcentret Kluuvi, hissarna på Alexandersgatans sida), 00100 Helsingfors
Postadress: PB 400, 00052 Skatt
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6109

  • öppet mån–fre kl. 9–16.15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–15
  • mottagning av handlingar kl. 8–16.15
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.
  • Ta med dig dina nätbankskoder.

Beställ en betjäningstid till Gloet.

I den kundbetjäningen i Gloet sköter vi både personkunders och företags- och samfundskunders skatteärenden,

I huvudstadsregionen sköts tidsbokningar för grupper med utländska personer centraliserat i Vanda.

Köerna på skattebyrån

{{queue.nextTicketId}}

{{queue.customersWaiting}}

{{queue.waitingTimeInMinutes}}
{{queue.fetchedDateTime}}