Jyväskylä kontor

Postadress: PB 292, 40101 Jyväskylä
Besöksadress: Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä (ingång i hörnet av Urhonkatu och Vapaudenkatu)
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6106

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12

Beställ en betjäningstid