Nylands skattebyrå, Borgå kontor

Postadress: PB 94, 06101 Borgå
Besöksadress: Tullportsgatan 1, Borgå
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6108

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Kontoret har ingen postlåda i vilken handlingar kan lämnas utanför öppettiderna.

Beställ en betjäningstid

Köerna på skattebyrån

{{queue.customersWaiting}}

{{queue.waitingTimeInMinutes}}
{{queue.fetchedDateTime}}