Sodankylä kontor

Postadress: PB 50, 99601 Sodankylä
Besöksadress: Jäämerentie 2, Sodankylä
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6113

  • öppet tisdagar kl. 9–12
  • sommaröppettider 1.6.–30.6. och 1.8.–31.8. tisdagar kl. 9–12, juli stängt
  • Du kan lämna dokument i postlådan i ämbetshusets entréhall vardagar kl. 8-16.15.

Beställ en betjäningstid

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats eller på en bärodling.