Norra Finlands skattebyrå, Rovaniemi kontor

Postadress: PB 8003, 96101 Rovaniemi
Besöksadress: Hallituskatu 3 A, Rovaniemi
Riksomfattande telefonväxel: 029 512 001
Fax: 029 512 6105

  • öppet mån–fre kl. 9–15
  • sommaröppettider 1.6.–31.8. mån–fre kl. 9–12
  • Utanför öppettiderna kan handlingar lämnas i skattebyråns postlåda.

Beställ en betjäningstid