Verifikat till begränsat skattskyldig (Dividend, ränta, rojalty)

Verifikat över en prestation och uttagen källskatt för betalarens/förmedlarens ändamål, då dividendens / royaltys mottagare är begränsat skattskyldig i Finland. 

Prestationens mottagare kan vid behov visa upp verifikatet för skattemyndigheten i sin hemstat.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2011