Sammandragsdeklaration för moms

Sammandragsdeklaration för moms ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad. Sammandragsdeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Sammandragsdeklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller på webblankett i Tyvi.

Om du lämnar in sammandragsdeklarationen på en pappersblankett, skicka den till:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av egendeklarationer
PB 5000
00053 SKATT

Obs: Rättelsen av sammandragsdeklarationer har ändrats 1.1.2017. Någon särskild rättelseanmälan ska inte längre lämnas. Se närmare i anvisningen Inlämnande och korrigering av sammandragsdeklaration.

Nyckelord: