Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Sammandragsdeklaration för moms (9633r)

En sammandragsdeklaration för moms ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad.

Du kan lämna sammandragsdeklarationen antingen i MinSkatt direkt från din programvara via API-gränssnittet eller som en fil i tjänsten Ilmoitin.fi eller via Apitamo/ApitamoPKI-gränssnittet.

Sammandragsdeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 8.12.2022