Sammandragsdeklaration för moms (9633r)

Sammandragsdeklaration för moms ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad. 

Sammandragsdeklarationen kan lämnas in antingen i e-tjänsten MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller Apitamo/ApitamoPKI-gränssnitt.

Sammandragsdeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).