Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av förskottsuppbörd (5002r)

Sök först ändring i dina skattekort och förskottsskatter i tjänsten MinSkatt eller i andra kommunikationskanaler. 

Om du får avslag på ett avdrag eller annat som du yrkat på och du inte är nöjd med motiveringen kan du begära omprövning av förskottsuppbörden hos Skatterättelsenämnden med denna blankett (5002r). För det ska du först be Skatteförvaltningen om ett beslut i vilket ändring får sökas.

Du kan även begära omprövning på nätet.

Begär omprövning i Minskatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.

Sidan har senast uppdaterats 26.5.2021