Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av förskottsuppbörd (5002r)

Med denna blankett kan du begära omprövning av förskottsuppbörden efter att du begärt och fått ett överklagbart beslut hos Skatteförvaltningen. Innan du begär omprövning ska du kontrollera anvisningarna på sidan Begäran om omprövning av förskottsuppbörd.

Du kan lämna en omprövningsbegäran i MinSkatt, på en pappersblankett eller med en fritt formulerad ansökan.

Gå till Minskatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett kan du öppna blanketten i slutet av den här sidan.

Om du skriver en fritt formulerad omprövningsbegäran ska du alltid ange

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • det skatteår som din ansökan gäller
  • det beslut i vilket du söker ändring
  • vilka punkter i beslutet din begäran gäller och vilka ändringar du yrkar på
  • på vilka grunder du söker ändring.

Bifoga till omprövningsbegäran också kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte redan tidigare har lämnat dessa till Skatteförvaltningen.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du gett fullmakt till ska du uppge detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

Skicka din begäran om omprövning till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT

Du kan också lämna en begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst. Kontrollera skattebyråernas kontaktuppgifter

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2023