Begäran om omprövning av förskottsuppbörd (5002r)

På denna blankett kan du hos skatterättelsenämnden begära omprövning av ett beslut i vilket ändring får sökas och som gäller skattekort, förskottskatt eller källskattekort.

Skicka begäran om omprövning till:
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 Uleåborg

Du kan även lämna omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst eller till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.