Begäran om omprövning av förskottsuppbörd (5002r)

På denna blankett kan du hos skatterättelsenämnden begära omprövning av ett beslut i vilket ändring får sökas och som gäller skattekort, förskottskatt eller källskattekort. Du kan även begära omprövning på nätet.

Begär omprövning i Minskatt

Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.