Ansökan om tillstånd att hålla skatteupplag MomsL 72 k § (9549r)

Med en ansökan om tillstånd att hålla skatteupplag ansöker man om tillstånd att hålla ett skatteupplag enligt mervärdesskattelagen. Ansökan är avsedd för lagerhållare. Lagerhållaren kan t.ex. vara varans tillverkare, säljare, köpare, importör eller en självständig lagerhållare.

Ansökan skickas till:

Skatteförvaltningen
PB 560
00052 SKATT
 

Nyckelord: