Ansökan om återbäring av finsk källskatt - utländska samfund (6163r , 6167r och 6165r)

Med dessa blanketter kan ett utländskt samfund ansöka om att få tillbaka källskatt som tagits ut till ett för stort belopp eller som tagits ut obefogat i Finland. Använd blankett 6163 om källskatten har tagits ut på dividend-, ränte- eller royaltyinkomst. Använd blankett 6165 om det handlar om annan inkomst.

Obs! Dessa blanketter kan inte användas om ett fast driftställe bildas för sökanden i Finland.

Skicka blanketten till adressen: 

Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Ytterligare information

Nyhet

Webbseminarier (på engelska)

Förnyade blanketter för ansökan om återbäring av källskatt (14.6.2016)

Aktuellt om ansökan om återbäring av källskatt på utländska samfunds dividend-, ränte- eller royaltyinkomster  (13.6.2017)