Medier

Skatteförvaltningens medietjänst är avsedd för journalister som arbetar inom medier.

Välj det telefonnummer som bäst passar ditt ämne, så vi kan hjälpa dig så snabbt som möjligt. Vi betjänar medier på följande telefonnummer mån–fre 9.00–16.00.

Du kan fråga oss bl.a. om följande ämnen

Personbeskattningsenheten 029 512 5203

  • Om din fråga gäller beskattning av personer och personbolag: skattekort, skattedeklaration, skattenummer, firmanamn, kommanditbolag, öppet bolag, fastighets-, arvs- eller gåvobeskattning, Yle-skatt.
  • I frågor som gäller statistiker: verotilastot (at) vero.fi

Företagsbeskattninsenheten 029 512 5201

  • Om din fråga gäller beskattningen av samfund, dvs. aktiebolag, föreningar eller stiftelser: samfundsskatt, moms, internprissättning.
  • Om din fråga gäller skatterevisionsverksamhet som en del av skattekontrollen och skattegranskningar, grå ekonomi och övervakning av gemenskapsintern handel inom EU samt.
  • På det här numret besvaras även frågor som gäller bil- och punktbeskattning.
  • I frågor som gäller statistiker: verotilastot (at) vero.fi

Skatteuppbördsenheten 029 512 2317

  • Om din fråga gäller betalning, återbäring eller indrivning av skatter: i frågor som gäller betalning, uppbörd, redovisning av skatter, statistiker eller skatteskuldsregistret.
  • I frågor som gäller statistiker: verotilastot (at) vero.fi

Kommunikationsenheten 029 512 5200 och kommunikationsdirektör Mikko Mattinen 029 512 5048

  • Om du har allmänna frågor om Skatteförvaltningens verksamhet.
  • I frågor som gäller statistiker: verotilastot (at) vero.fi

Kolla också

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken