Leveransbeskrivningar

På den här sidan publiceras leveransbeskrivningarna för det positiva kreditupplysningsregistret.

I leveransbeskrivningarna finns information om nya funktioner som publicerats i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst samt om korrigeringar och kända brister.

Sidan har senast uppdaterats 23.10.2023