Gränssnittets produktionsadresser

Produktionsadresserna i det positiva kreditupplysningsregistrets tekniska gränssnitt är:

Anmälan av uppgifter

Ny kredit: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/AddLoans

Ändring av kreditens uppgifter: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/UpdateLoans

Betalningstransaktion: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/Repayments

Betalningsdröjsmål: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/DelayedRepayments

Avslutande av kredit: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/TerminateLoans

Förfrågan om status för avsänt material: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetBatchStatus

Kontroll av kreditens uppgifter: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetLoan

Förfrågan av uppgifter

Förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret: https://api.positiivinenluottotietorekisteri.fi/GetCreditRegisterExtract

Sidan har senast uppdaterats 12.1.2024