Leveransbeskrivning den 25 oktober 2023

En ny version av det positiva kreditupplysningsregistrets system har publicerats.

Nya egenskaper

E-tjänsten – Ansökan om dataanvändningstillstånd

  • Det maximala antalet tecken har ökats i de öppna svarsfälten i ansökan om dataanvändningstillstånd. Nu går det att ge längre och mer uttömmande svar i fälten.
Sidan har senast uppdaterats 25.10.2023